Helgelandsbrødet takker for seg og alle som har kjøpt brødet!Helgelandsbrødet har siden 2012 vært et kjent produkt i brødhyllene på Helgeland. Men alle produkter har sin levetid.
Helgelandsbrødet ble tatt ut av sortimentet 2020.

Over 600.000,- siden starten

På disse årene så har Helgelandsbrødets barne- og ungdomsfond delt ut over 600.000,- til forskjellige prosjekter, arrangementer og satsninger som kommer barn og unge på Helgeland til gode.