HELGELANDSBRØDETs barne- og ungdomsfond

Regler for søkere

  1. Det må søkes om midler til ett konkret prosjekt eller tiltak for barn og unge på Helgeland.
  2. Du må fortelle oss hvordan pengene skal brukes. Dette forklarer du i søknaden. Løpende kostnader slik som husleie, lønn etc. støtter vi ikke.
  3. Både privatpersoner, lag, foreninger og klubber som driver non-profit kan søke. Søker må være lokalisert på Helgeland.
  4. Hvis du er under 18 år så må dine foresatte skrive under søknaden sammen med deg.
  5. Husk at når du har fått vite at Helgelandsbrødet støtter prosjektet ditt, så må du gjennomføre prosjektet og hente ut pengene innen 1 år. Hvis ikke så går pengene tilbake til fondet.